Odliczanie do setki: zmiana nazwy, zmiana pensji, zmiana dyrekcji

27 października 2014, 15:19   Gadam

Program Koncertu z okazji Uroczystego Zamknięcia Roku Chopinowskiego 1949 w Sali Państwowej Filharmonii w Łodzi. Archiwum Filharmonii Łódzkiej z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi. Skan WBP w Łodzi.

Program Koncertu z okazji Uroczystego Zamknięcia Roku Chopinowskiego 1949 w Sali Państwowej Filharmonii w Łodzi. Archiwum Filharmonii Łódzkiej z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi. Skan WBP w Łodzi.

Czy nazwa to tylko nazwa? Słowa takie, a nie inne? Okazuje się, że nie. Nowy napis na szyldzie budynku filharmonii w Łodzi – z „Miejskiej” stała się ona na „Państwową” – niósł bowiem ze sobą wiele istotnych zmian.

Pierwszy sezon, który opisywana instytucja rozpoczęła jako Państwowa Filharmonia w Łodzi, to sezon 1949/1950. Oficjalną informację o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego „wyodrębnionego” pod tą nazwą podano Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21.11.1949 roku poz. 136 w brzmieniu nadanym Zarządzeniem Nr 188 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15.11.1951 r.

Wprowadzono zmiany w zarządzaniu instytucją oraz znaczącą podwyżkę uposażenia muzyków, które poprzednio nie było wysokie. Zmiany zaistniały także „na szczeblu dyrekcji” bowiem od 1 września 1949 roku na stanowisko p.o. Dyrektora  pismem Ministra Kultury i Sztuki z 25 czerwca 1949 roku został powołany dotychczasowy wicedyrektor, a wcześniej skrzypek orkiestry Roman Iżykowski (na tym stanowisku pozostawał do 20 maja 1954 roku), natomiast I dyrygentem orkiestry został dyrygent i kompozytor Włodzimierz Ormicki.

CZYTAJ DALEJ >

Podziel się na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • Twitter
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger.com
 • Blogplay
 • blogmarks
 • Gwar
 • Poleć
 • Digg

Odliczanie do setki: pod własnym dachem

13 października 2014, 13:37   Gadam

Zenon Hodor. Zasłużony koncertmistrz orkiestry symfonicznej łódzkiej filharmonii. Fot. Irena Strzemieczna. Z zasobu Archiwum Filharmonii Łódzkiej.

Zenon Hodor. Zasłużony koncertmistrz orkiestry symfonicznej łódzkiej filharmonii. Fot. Irena Strzemieczna. Z zasobu Archiwum Filharmonii Łódzkiej.

Dzień 4 czerwca 1948 roku to ważna data dla Filharmonii Łódzkiej: tego dnia odbyła się inauguracja nowej sali koncertowej przy ul. Narutowicza 20. Filharmonii służył odtąd gmach znajdujący się pod tym adresem, z wyjątkiem pomieszczeń na parterze zajmowanych przez  „Gospodę Artystów”, w których wcześniej mieścił się sławny „Tabarin”. Otwarcie nowego budynku odbiło się szerokim echem w całej Polsce. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, Zdzisław Jahnke, pisał w liście gratulacyjnym: „Z okazji otwarcia nowej siedziby Filharmonii m. Łodzi składam życzenia najpomyślniejszego rozwoju zasłużonej muzycznej placówki”. Arnold Szyfman, reżyser i założyciel Teatru Polskiego w Warszawie, skierował gratulacje do prezydenta Łodzi Eugeniusza Stawińskiego: „Z okazji otwarcia Sali Koncertowej Filharmonii Miejskiej, co jest widomym dowodem odradzania się polskiej kultury muzycznej, serdeczne słowa gratulacji i życzenia pomyślnego rozwoju przesyła w imieniu dyrekcji Państwowego Teatru Polskiego w Warszawie – Arnold Szyfman”.

CZYTAJ DALEJ >

Podziel się na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • Twitter
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger.com
 • Blogplay
 • blogmarks
 • Gwar
 • Poleć
 • Digg

Odliczanie do setki: inauguracja nowej sali

6 października 2014, 12:17   Gadam

Tomasz Kiesewetter. Fot. Irena Strzemieczna. Archiwum Filharmonii Łódzkiej z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi.

Tomasz Kiesewetter. Fot. Irena Strzemieczna. Archiwum Filharmonii Łódzkiej z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi.

„Filharmonia w Łodzi Konwencjonowana przez Zarząd Główny Muzyków R.P.” rozpoczęła sezon 4 października 1946 roku. Cóż to znaczy? Otóż między filharmonią a Zarządem Głównym Związku Zawodowego Muzyków R.P. podpisana została umowa, na mocy której Związek Zawodowy Muzyków dawał filharmonii prawne i organizacyjne podstawy działalności. Dyrekcja filharmonii podejmowała w zamian za to szereg zobowiązań, m.in. deklarowała, że w skład orkiestry symfonicznej będą wchodzić wyłącznie osoby należące do Związku, zobowiązywała się angażować muzyków na kontrakty stałe co najmniej dwunastomiesięczne oraz wypłacać gaże wg ustalonych przez Zarząd stawek; raz w sezonie miały być urządzane koncerty na cele charytatywne.
Z muzykami orkiestry zawarto kolejne już tymczasowe umowy na cały sezon. Tomasz Kiesewetter (1911–1992), przyszły słynny kompozytor i dyrygent, został zatrudniony na stanowisku kapelmistrza. Młodziutki Jan Krenz (*1926), który miał zdobyć sławę mistrza batuty i charyzmatycznego dyrygenta Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, został zaś zaangażowany w charakterze pianisty i harfisty.

CZYTAJ DALEJ >

Podziel się na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • Twitter
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger.com
 • Blogplay
 • blogmarks
 • Gwar
 • Poleć
 • Digg

Odliczanie do setki: pierwszy pełen sezon po wojnie

30 września 2014, 8:59   Gadam

Twórcza i pełna entuzjazmu atmosfera panowała w powojennej Łodzi nie tylko za sprawą filharmonii. Także inne instytucje reaktywowały swoją działalność. 25 stycznia 1945 roku na zebraniu łódzkich muzyków, które odbyło się w mieszkaniu państwa  Dobkiewiczów, podjęto decyzję o wznowieniu działalności Konserwatorium Muzycznego, kierowanego przed wojną przez Helenę Kijeńską-Dobkiewiczową. Nauczyciele mogli liczyć na wsparcie władz miasta, gdyż powstały przy Zarządzie Miasta Wydział Kultury i Sztuki planował otwarcie w Łodzi „szkoły artystycznej, szkoły przemysłu artystycznego, zakładu muzycznego dla dzieci i – o ile warunki techniczne pozwolą na to – także konserwatorium”. Już 1 lutego tego samego roku „Dziennik Łódzki” informował, że przy ul. Gdańskiej 98 została otwarta Szkoła Muzyczna dla dzieci od lat 8 do 15. Przy tej samej ulicy  do potrzeb edukacji artystycznej zaadaptowano tzw. „pałac zimowy”, należący niegdyś do Karola Poznańskiego. Zaproszenie  Kierownika Domu Kultury Robotniczej, informujące o  pierwszym zebraniu organizacyjnym sekcji artystycznych (muzycznej, dramatycznej i literackiej) w „pałacu zimowym”, opublikowano w „Dzienniku Łódzkim” 3 lutego tego samego roku. Ponadto w Łodzi, jako jeden z pierwszych w Polsce, rozpoczął działalność Związek Nauczycielstwa. Przy zakładach pracy powstawały świetlice robotnicze, a przy Piotrkowskiej 243 swoją siedzibę miał Centralny Robotniczy Dom Kultury.

CZYTAJ DALEJ >

Podziel się na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • Twitter
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger.com
 • Blogplay
 • blogmarks
 • Gwar
 • Poleć
 • Digg

Odliczanie do setki: po wyzwoleniu

22 września 2014, 14:36   Mistrzyni kuchni

Hala Sportowa przy Parku im. Parku ks. J. Poniatowskiego. Poniatowskiego w Łodzi – miejsce pierwszego po II wojnie światowej występu Orkiestry Symfonicznej. Z zasobu Archiwum Filharmonii Łódzkiej.

„Takiego entuzjazmu jeszcze nie przeżywała Łódź. (…) Dziesiątki tysięcy łodzian, zebranych na wiecu w hali sportowej przy ul. Żeromskiego wykazały, że ponad pięć lat okupacji nie zdusiły polskości naszego miasta. (…) Po pięciu latach w sali, do której Polakom wzbroniony był wstęp, rozlegają się potężne dźwięki ›Roty‹” – te uroczyste i pełne entuzjazmu słowa można było przeczytać w gazecie „Wolna Łódź” 24 stycznia 1945 roku, czyli raptem pięć dni po wyzwoleniu miasta spod okupacji hitlerowskiej.

Radość i zapał przepełniały także ocalałych z wojny muzyków. Z nielicznych zachowanych wspomnień wyłania się historia ludzi, którzy natychmiast po wyzwoleniu z ogromnym zapałem przystąpili do odtworzenia zespołu orkiestrowego i kontynuowania działalności Łódzkiej Orkiestry Filharmonicznej. Ich pragnienia sięgały nawet dalej – chcieli stworzyć w mieście Łódzką Filharmonię, która dysponowałaby stałą siedzibą i miała zapewnione stabilne warunki rozwoju.

CZYTAJ DALEJ >

Podziel się na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • Twitter
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger.com
 • Blogplay
 • blogmarks
 • Gwar
 • Poleć
 • Digg

Odliczanie do setki: ostatnie dni przed wojną

1 września 2014, 9:51   Mistrzyni kuchni

W drugiej połowie lat 30. XX wieku w Polsce i innych krajach europejskich dominowały niespokojne nastroje. W powietrzu wisiała już wojna, choć wciąż wierzono, że uda się jej uniknąć. Wyrazem starań o poprawę sytuacji gospodarczej i militarnej Polski było utworzenie w 1936 roku Funduszu Obrony Narodowej, który gromadził środki na dozbrojenie armii i wojskowy program inwestycyjny.

Do tej akcji włączyła się cała Polska: składano datki w obligacjach i w gotówce, organizowano koncerty i zbiórki pieniędzy, urządzano loterie i zawody sportowe. Łódzki fabrykant Henryk Grohman wyasygnował na ten cel 165.000 zł. W te działania włączali się także artyści i organizatorzy imprez kulturalnych. Dyrekcja Łódzkiego Biura Koncertowo-Teatralnego przy sali Filharmonii w Łodzi 27 kwietnia 1939 roku zorganizowała na rzecz FON koncert mistrzowski z udziałem zasłużonego polskiego pianisty Józefa Turczyńskiego. Na FON organizowano także koncerty w Tabarinie, lokalu restauracyjnym zwanym „małą filharmonią”.

Uwagę muzyków i melomanów zaprzątały jednak nie tylko obawy przed ewentualną wojną. 20 listopada 1937 roku tak wiele osób chciało wysłuchać łódzkich filharmoników pod dyrekcją Waleriana Bierdiajewa, że sala koncertowa nie zdołała pomieścić wszystkich chętnych. Półtora tygodnia  później z nie mniejszym powodzeniem wystąpiła fenomenalna duńska pianistka France Ellegaard. Orkiestra brała też udział w koncertach popularnych, organizowanych przez Zarząd Miejski – Wydział Oświaty i Kultury „gwoli krzewienia kultury muzycznej wśród słuchaczów (…) miejskich ośrodków oświaty pozaszkolnej”. Poza tym ŁOF kontynuowała koncerty na antenie radiowej. Transmitowano niedzielne poranki symfoniczne, prowadzone przez znanych łódzkiej publiczności dyrygentów: Teodora Rydera, skrzypka Seweryna Pietruszkę i Karola Prosnaka, niezwykle popularnego  chórmistrza i kompozytora, którego kompozycje (m.in. „Burzę morską” i „Powrót wiosny”) z powodzeniem wykonywane były w Berlinie i Chicago.

CZYTAJ DALEJ >

Podziel się na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • Twitter
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger.com
 • Blogplay
 • blogmarks
 • Gwar
 • Poleć
 • Digg