Odliczanie do setki: tułaczka i powrót

4 lutego 2015

Burzenie gmachu łódzkiej Filharmonii, lipiec 1999. Fot. Andrzej Wach. Dziennik Łódzki 1999 nr 171.

Burzenie gmachu łódzkiej Filharmonii, lipiec 1999. Fot. Andrzej Wach. Dziennik Łódzki 1999 nr 171.

Po zamknięciu starego gmachu Filharmonii Łódzkiej w 1987 r. koncerty odbywały się w różnych miejscach: w sali Urzędu Miasta, sali koncertowej Państwowego Liceum Muzycznego przy ul. Sosnowej, Muzeum Historii Miasta Łodzi i w kościele ewangelicko-augsburskim pw. św. Mateusza. Ówczesny dyrektor naczelny Zbigniew Lasocki po latach wspominał: „Kiedy pod koniec lat 80. ubiegłego wieku wyprowadzaliśmy się ze starego, niespełniającego norm bezpieczeństwa budynku przy ulicy Narutowicza 20, wiedziałem, że czeka nas trudny okres, ale nigdy nie myślałem, że będzie trwał aż tak długo”. Nie od razu jednak gmach został zamknięty całkowicie; przez pewien czas nadal odbywały się w nim próby orkiestry oraz nagrywane były płyty dla wytwórni Danacord.

Trudny czas osładzały filharmonikom liczne koncerty za granicą. Zbigniew Lasocki wspominał: O tych podróżach tak opowiadał Zbigniew Lasocki: „W mojej pierwszej kadencji  udało mi się wprowadzić dział, który bym określił jako impresariat. W ówczesnej Polsce działał głównie Pagart. Moim osiągnięciem było organizowanie samodzielnych artystycznych wyjazdów Filharmonii do innych krajów, która to działalność trwa po dziś dzień, a zapoczątkowało ją zorganizowanie w roku 1989 wyjazdu do Hiszpanii”.
Pełne artystycznych sukcesów tournées prowadzili m.in. dyrygenci Tomasz Bugaj, Andrzej Straszyński, Paweł Przytocki, Zbigniew Gracy, Ilya Stupel, Marek Pijarowski, Jacek Boniecki a z zespołem koncertowali m.in. wybitni skrzypkowie Michał Grabarczyk, Konstanty Andrzej Kulka, Łukasz Błaszczyk, pianista Janusz Olejniczak i in. Filharmonicy odwiedzili wiele krajów: Włochy, Austrię, Holandię, Niemcy, Francję, Hiszpanię, Tajwan, Litwę, Izrael, Danię, Stany Zjednoczone, Belgię. Od momentu opuszczenia budynku przy ul. Narutowicza 20 do inauguracji nowej siedziby w tym samym miejscu odbyli niemal 80 wyjazdów artystycznych.

28 grudnia 1990. Inauguracja tymczasowej siedziby Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Z zasobu Archiwum Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina

28 grudnia 1990. Inauguracja tymczasowej siedziby Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Z zasobu Archiwum Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina

Tymczasową siedzibę Filharmonia otrzymała dopiero po trzech latach tułaczki. Koncert  i nauguracyjny w budynku dawnej „Lutni” przy ul. Piotrkowskiej 243 odbył się 28 grudnia 1990 r. IX Symfonią d-moll Ludwiga van Beethovena dyrygował Ilya Stupel Znane powiedzenie, że prowizorki trwają najdłużej, potwierdza fakt, że filharmonicy spędzili w tym miejscu – mającym ciekawą historię, ale bardzo niekorzystne warunki akustyczne – aż 14 lat.

Oczywiście, cały czas czyniono starania o poprawę sytuacji: jeśli budowa nowego gmachu  stała się nieaktualna, to należało wszelkimi wysiłkami doprowadzić do generalnego remontu dawnej siedziby. Nowe ekspertyzy ponad stuletniego budynku, wykonane przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Fotogrametrycznych „GEOFOT” w Łodzi, dały nadzieję na realizację tych planów. Rozpoczęły się zatem działania pod hasłem „remont i modernizacja”, które wyglądały optymistycznie tym bardziej, że funkcję dyrektora naczelnego Filharmonii sprawowała wówczas pani inżynier architekt Katarzyna Nowicka. Znów zaczęto starania o zdobycie funduszy, znów zawiązał się kolejny społeczny komitet – tym razem odbudowy.

W 1999 r., kiedy stary gmach został zburzony,  a w miejscu po dawnej siedzibie sztuki widniał spory dół otoczony parkanem z surowych desek, chyba nikt spośród przechodniów  mijających to miejsce nie wierzył, że łódzka filharmonia się z tego podniesie.

7 października 2002 . Budowa gmachu łódzkiej filharmonii. Fot Krzysztof Antoniuk. Z zasobu Archiwum Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina

7 października 2002 . Budowa gmachu łódzkiej filharmonii. Fot Krzysztof Antoniuk. Z zasobu Archiwum Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina

A jednak: na miejscu dawnego budynku wzniesiono nowy gmach łódzkiej filharmonii według projektu inż. arch. Romualda Loeglera. Do tej siedziby Filharmonię Łódzką wprowadzał dyrektor naczelny Zbigniew Lasocki. W programie koncertu zamieszczone zostały jego słowa: „Dzień dzisiejszy należy uznać za jeden z najwspanialszych dni w historii Filharmonii Łódzkiej. Witając Państwa na koncercie inaugurującym działalność koncertową w nowym budynku, pragnę podzielić się osobistą refleksją, iż jestem wyjątkowo szczęśliwym człowiekiem. Wprawdzie to na mnie niestety spadł niemiły obowiązek wyprowadzenia Filharmonii Łódzkiej z ulicy Narutowicza na wieloletnią tułaczkę i dopiero po trzech latach udało nam się zaadaptować do naszych potrzeb budynek przy ulicy Piotrkowskiej 243, to jednak od początku wierzyłem i mniemam, że wszyscy wierzyli, iż ta siedziba jest tylko tymczasową. Dlatego tak cierpliwie czekaliśmy na szczęśliwy powrót. Dziś marzenia stały się rzeczywistością!”
Uroczystym koncertem otwarcia nowej Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina dyrygował ówczesny dyrektor artystyczny FŁ Marek Pijarowski, świętujący też 30-lecie swojej pracy artystycznej. Wykonawcami byli: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej, Chór Filharmonii Łódzkiej, Krzysztof Jakowicz (skrzypce), Krzysztof Jabłoński (fortepian) i Wiesław Ochman (tenor). W programie koncertu znalazły się: Uwertura fantastyczna „Bajka” Stanisława Moniuszki, II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego, Fantazja polska op. 19 Ignacego Jana Paderewskiego oraz muzyka do baletu „Harnasie” op. 55 Karola Szymanowskiego.

 

Przygotowanie informacji z historii Filharmonii Łódzkiej oraz archiwalnych fotografii: Bożena Pellowska-Chudobińska

Opracowanie: Magdalena Sasin

Źródła: fotografie Andrzeja Wacha („Dziennik Łódzki” 1999, nr 171), Krzysztofa Antoniuka,  Piotra Ignaczaka, Józefa Horbika; projekt graficzny Krzysztofa Tyczkowskiego; dokumentacja Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Fotogrametrycznych „GEOFOT” w Łodzi, dokumenty z zasobu Archiwum Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina; wywiad B. Pellowskiej-Chudobińskiej ze Zbigniewem Lasockim, Ziemia Łódzka” 2004, nr 15.

Podziel się na:
 • Drukuj
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • Twitter
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger.com
 • Blogplay
 • blogmarks
 • Gwar
 • Poleć
 • Digg

Dodaj komentarz